košík: 0 ks

Váš košík je prázdny.

úschovňa: 0 ks

Vaša úschovňa je prázdna

infolinka:

+421 905 884 126

Adeleshop.skVrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie tu: Odstupenie_od_kupnej_zmluvy_adeleshop

Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť.

Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť najmä od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní.

Ak sa nejedná o prípad uvedený viď. vyššie, alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť a ak bola kúpna zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (dištančným spôsobom), má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru a pokiaľ sa jedná o niekoľko druhov alebo častí tovaru, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom kupujúci spotrebiteľ prevzal tovar. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote štrnástich (14) dní preukázateľne doručené, a to odoslaním vyplneného formulára: (Odstupenie_od_kupnej_zmluvy_adeleshop) na adresu elektronickej pošty predávajúceho [email protected]. Pred týmto odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať – obdobným spôsobom ako by bol tovar prezentovaný v kamennej predajni, či mu tovar vyhovuje. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, tzn. kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď tovar prevzal osobne od predávajúceho. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.