košík: 0 ks

Váš košík je prázdny.

úschovňa: 0 ks

Vaša úschovňa je prázdna

infolinka:

+421 905 884 126

Adeleshop.skO firme

REKLAMÁCIE, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

REKLAMÁCIE

Pri nahlásení reklamácie na mechanické poškodenie ( po prebratí tovaru od kuriérskej spoločnosti ) treba mať odložené originál balenie.

REKLAMÁCIE TOVARU ZAKÚPENÉHO NA INTERNETE

Reklamáciu rieši výhradne naša spoločnosť.
V prípade reklamácie treba kontaktovať našu spoločnosť a to formou e-mailu :[email protected], alebo telefonicky na čísle :0905 884 126 od 8:00-15:30
Pri podaní reklamácie  nezabudnite priložiť kópiu faktúry.
Po prijatí reklamácie v našej spoločnosti  Vám bude  zaslaný reklamačný protokol.
Je potrebné tovar zabaliť (spolu s príslušenstvom, ktoré bolo s tovarom doručené) tak aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. Nie je potrebné originál balenie.
Zákonom daná lehota 30 dní, začne plynúť odo dňa, kedy je tovar prijatý a skontrolovaný v našej spoločnosti.


Pri nákupe cez internet ako aj pri osobnom odbere dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru), ktorá slúži ako  záručný list

REKLAMÁCIE TOVARU ZAKÚPENÉHO cez internetový obchod

Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, faktúry ako  záručného listu
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Po uplynutí lehoty 30 dní  má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Formulár na odstúpenie sa nachádza v prílohe meilu, ktorý Vám bol odoslaný pri vyexpedovaní zásielky.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru , náklady na prepavu pri odstúpení od zmluvy si hradí kupujúci sám.
Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle zákona § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji ( zákon č. 108/2000 Z.z ).
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom " obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy , charakteristík a fungovania tovariu.
Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zniženie hodnoty tovaru, odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľých dňoch vrátiť predávajúcemu.
V prípade , že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí tovar predávajucemu so zníženou hodnotou , ktorý je používaný , poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zníženú hodnotu v súlade s ust. §457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru.
Predávajúci v lehote do 14 dní je povinný vrátiť sumu na účet kupujúceho , ktorú zaplatil po vytvorení objednávky v prípade že tovar je nepoškodený, neopotrebovaný a so všetkými dokladmi a materiálom , ktoré boli doručené spolu s výrobkom
Tovar sa zasiela na adresu Steller s.r.o., prevádzka Liptovský Mikuláš, Ondrášovská 92, Liptovský Mikuláš, Slovensko, 031 05.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 • Pošlite e-mail so stručným popisom závady/dôvodom reklamácie.
 • Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom ).
 • Pošlite tovar na určenú adresu spolu s reklamačným protokolom (Reklamačný protokol na stiahnutie), popisom závady, záručným listom, kompletným príslušenstvom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.